Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Letselschade Expertise Keijsper is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Gebruiksovereenkomst

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Letselschade Expertise Keijsper of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite  verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Letselschade Expertise Keijsper.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Letselschade Expertise Keijsper geen controle heeft. Letselschade Expertise Keijsper draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.

Chat openen
1
Hallo, Kan ik u ergens mee van dienst zijn?